Aktualności

Gala
Dziękujemy wszystkim Kobietom, które zechciały uczestniczyć w naszym „Wieczorze Galowym”.
Gościom, którzy uświetnili wieczór śpiewem, scenkami, świadectwami Bożego działania.
Sponsorom, którzy hojnie nas wsparli.
Bez tych wszystkich ludzi ten wieczór nie doszedłby do skutku.
Przede wszystkim jednak dziękujemy Bogu, bez którego ani nasze życie ani nasze działanie nie miałoby sensu – Soli Deo Gloria!
19-100_0719
Kobiety Razem


Wieczór Galowy 2014 podsumowanie
A to jedno ze świeżych przemyśleń z „Wieczoru Galowego dla Kobiet” – KLIKNIJ.


Nasze wielkie wydarzenie w Teatrze Roma zbliża się wielkimi krokami.
Szczegóły podane są na ulotce informacyjnej oraz na naszej stronie.
Prosimy o zapoznanie się z informacjami o naszych gościach, imprezach towarzyszących i o zapisach.
Te ostatnie informacje są kluczowe, aby każda z Was mogła wziąć udział w naszym wydarzeniu.
Serdecznie Was zapraszamy!!!
Slajd do prezentacji


Ulotka informacyjna do pobrania:

Wieczór Galowy dla Kobiet


Ulotka informacyjna do wglądu – przedstawienie gości.

Więcej o gościach na naszej stronie.

Zaproszenie